პაფნუტი და რომანა

27881

პაფნუტიმ იცის რომანას უზარმაზარი ო-ო-ო გზა მის ძაღლის სტილს სცემს. ეს კანონიერი ასაკის მოზარდს არ შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს მას ყველაზე ძლიერად, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ის იწყებს საკუთარი სიყვარულის ღილაკის შეხებას. რამოდენიმე წუთში მისი მამალი მოფენილია მის მიმზიდველ სპატურში.